Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool: Bolagsverket har nu registrerat ärendet om tillstånd till minskning av Quickcools aktiekapital

17:09 / 21 February 2019 QuickCool Press release

Quickcool AB (publ) ("Quickcool") ansökte i december 2018 hos Bolagsverket om tillstånd att minska bolagets aktiekapital, med anledning av ett beslut fattat på den extra bolagsstämman i november 2018. Bolagsverket har nu registrerat ärendet om tillstånd till minskning av Quickcools aktiekapital.

Quickcool informerade genom ett pressmeddelande den 20 november 2018 att den extra bolagsstämman fattat beslut om att minska Quickcools aktiekapital. Efter att ha mottagit Quickcools ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet utfärdade Bolagsverket en kallelse på bolagets borgenärer den 13 december 2018. Eftersom ingen borgenär motsatte sig ansökan har Bolagsverket nu registrerat tillståndsärendet.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier till 29 751 400 stycken och aktiekapitalet till 17 850 840 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/