Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool: European High Growth Opportunities begäran om konvertering av konvertibler har nu registrerats

07:44 / 19 February 2019 QuickCool Press release

European High Growth Opportunities Securitization Fund har genom meddelande till styrelsen för QuickCool AB (Publ) ("Quickcool") påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler. Konverteringen till aktier har nu registrerats.

Quickcool informerade genom ett pressmeddelande den 14 februari 2019 att European High Growth Opportunities Securitization Fund begärt konvertering av konvertibler till 500 000 aktier i Quickcool, motsvarande 300 000 kronor av konvertibellånet, med en konverteringskurs per aktie om 0,60 kronor.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår nu Quickcools totala aktiekapital till 17 550 837,60 kronor och det sammanlagda antalet aktier uppgår till 29 251 396 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/