Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool: Rättelse av minskningsintervall i Kommunikén från extra bolagsstämma

16:32 / 28 February 2019 QuickCool Press release

Den 18 februari, 2019 hölls extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Fel minskningsintervall presenterades i kommunikén. Det rätta intervallet, som beslutades om under stämman, är minst 14 375 698 och högst 15 657 087.

På den extra bolagsstämman beslutade man minska aktiekapitalet i bolaget för avsättning till fritt eget kapital. Dessvärre angavs fel minskningsintervall i kommunikén som offentliggjordes förra veckan. Det rätta intervallet, som beslutades om under stämman, är minst 14 375 698 och högst 15 657 087, och inget annat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/