Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

Riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund är registrerad

15:18 / 1 February 2019 QuickCool Press release

Den riktade nyemissionen till European High Growth Opportunities Securitization Fund, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har nu registrerats.

QuickCool AB (publ) ("Quickcool") informerade genom ett pressmeddelande den 18 januari 2019 om att styrelsen i Quickcool fattat beslut om en riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund. Emissionen har nu registrerats.

Genom den riktade nyemissionen har 416 667 aktier emitterats vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med SEK 250 000,20. Betalning av aktierna har skett genom kvittning av fordran. För varje aktie har SEK 0,60 erlagts, vilket motsvarar ett totalt kvittningsbelopp om SEK 250 000,20.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår nu Quickcools totala aktiekapital till SEK 14 674 368 och det sammanlagda antalet aktier till 24 457 280.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/