Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool förstärker sin organisation med en erfaren Director of Operations

17:33 / 4 March 2019 QuickCool Press release

QuickCool AB: Jim Hansson börjar som Director of Operations den 01 april 2019.

Som en del av bolagets förändring från utvecklingsbolag till ett bolag fokuserat på produktion, marknad och försäljning har Jim Hansson rekryterats till QuickCool AB som Director of Operations med start måndagen den 1 april.

Bolaget anställer nu en nyckelperson som förstärker bolagets kompetens och erfarenhet i grunden.

Jim tillför en unik erfarenhet av medicinteknik och system med integrerad kyla. Han har de senaste 9 åren arbetat som produktionschef och servicechef på det medicintekniska bolaget Xvivo Perfusion AB i Lund (Vivoline Medical AB).

Jims erfarenheter av kontinuerligt produktutvecklingsarbete, testning, underhåll, service och utbildning av medicintekniska produkter i kombination med hans kunnande inom inköp, lageroptimering, produktion, leverantörsutvärderingar, cleanroom management, och Quality Assurance enligt ISO 13485, så kommer han att bli ett värdefullt tillskott i QuickCools organisation. Jim har tidigare även arbetat på Note, Maquet och Jostra AB.

"Jag ser fram emot att börja på Quickcool AB. QuickCool befinner sig i en väldigt spännande fas som inkluderar bland annat O-serie produktion och CE-märkningsprocess", säger Jim Hansson.

"Vi har sökt efter en person som kan ansvara för samtliga produktionstekniska frågor, som kan vara företagets representant gentemot produktionsanläggningarna, som kan optimera våra inköp, minska vår COGS och därmed öka våra marginaler, samt säkerställa att vi möter de regulatoriska krav som gäller vid produktion av medicintekniska produkter", säger VD Fredrik Radencrantz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/