Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

QuickCool: Mer från Bolaget Månadsbrev februari 2019

16:51 / 4 March 2019 QuickCool Press release

Under februari månad har vi fokuserat på att introducera Jonas, vår nya kollega, haft fysiska möten med potentiella distributörer på två europeiska marknader, träffat slutanvändare, hållit extra bolagsstämma och presenterat vår delårsrapport och bokslutskommuniké.

Jonas Wahlfrid påbörjade sin anställning som Senior Embedded Software Engineer hos oss första veckan av februari. Vi introducerade honom till vårt QuickCool® SYSTEM. Jonas fortsätter arbetet med att optimera reglertekniken kring vår kyllösning.

Vi träffade två potentiella distributörer som avser totalt fyra europeiska marknader. Vi får säkert anledning att berätta mer om dessa möten under året. Vi träffade även sjukhuspersonal på en av dessa marknader för att berätta mer om vår kyllösning. De slutanvändare vi träffade var överens om att QuickCool® SYSTEM är lätt att använda.

Vi höll en extra bolagsstämma den 18 februari. Man beslutade om sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10, vilket innebär att tio (10) befintliga stamaktier byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag. Dagens låga aktievärde gör att skillnaden mellan köp och säljkurs alltför ofta har varit oacceptabelt stor, vilket är till nackdel för de som vill handla med bolagets aktie.

Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget minskas genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska resultera i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie, varför minskningsbeloppet beror på aktiekapitalet vid tillfället för registrering.
Sista dag för handel i aktien före omvänd split är den 6 mars och aktien handlas efter omvänd split den 7 mars.

Vi presenterade vår delårsrapport för det fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké för 2018.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.seWeb: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/