Kylsystem inom intensivvården

QUICKCOOL

Quickcool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget har en patenterad och kliniskt testad produkt vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och reducerar risken för permanenta skador. Bolagets QuickCool® System kommer att CE-märkas och lanseras under 2018.Nyckeltal

QUICKCOOL

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
0,0 0,8 4,6
Omsättningstillväxt
N/A N/A 450,0%
Rörelseresultat MSEK
-4,6 -8,9 -8,4
Rörelsemarginal
N/A N/A N/A
Vinst per aktie KR
-0,26 -0,51 -0,52
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
32,2 22,9 13,3
Soliditet
90,9% 55,6% 28,6%
Nettoskuld MSEK
-6,6 10,2 24,5
Antal miljoner aktier
18,3 18,3 18,3

Värdering

QUICKCOOL

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 0,0 0,0 -3,0 -2,9
P/BV (x) 1,6 1,0 1,2 2,1
EV/S (x) 0,0 0,0 44,9 11,3
EV/EBIT (x) 0,0 0,0 -4,2 -5,9
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%