Förändringar i ledningen inför listbytet hos Railcare Group AB

08:00 / 29 juni 2017 Railcare Pressmeddelande

Railcare Group AB meddelar förändringar i ledningen. Bolaget har rekryterat en Investor Relations-ansvarig och kommunikatör med erfarenhet från Nasdaq, och meddelar samtidigt att nuvarande CFO Håkan Pettersson väljer att fortsätta sin karriär utanför bolaget.

Sofie Dåversjö kommer med början den 31 juli att tillträda som Investor Relations och Kommunikatör hos Railcare Group AB. Sofie är Civilekonom från Örebro Universitet med inriktning organisation och ledarskap. Sofie har under de senaste åren arbetat med Investor Relations samt andra marknads- och kommunikationsfrågor hos Enea, ett globalt mjukvaruföretag listat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Railcare har valt att tillsätta en heltidstjänst för Investor Relations och andra kommunikationsfrågor med tanke på det planerade listbytet tillsammans med bolagets starka tillväxt de senaste åren.

Håkan Petterson har valt att lämna Railcare Group AB efter nio år på bolaget. Håkan är idag CFO och en del av koncernledningen. Håkan kommer att vara kvar i sin roll till dess att en ersättare har blivit tillsatt. Processen för att hitta en ersättare kommer att starta omgående.

"Rekryteringen av Sofie Dåversjö är en naturlig del av vår process mot listbytet hos Nasdaq Stockholm och den nytillsatta tjänsten inom Investor Relations matchar väl bolagets tillväxtfas. Sofie har den erfarenhet och den kompetens som krävs för att vi på ett bra sätt ska kunna arbeta med de, för oss, nya regelverk som förväntas vid listbytet samt andra kommunikationsfrågor som kommer uppkomma i framtiden.

­Håkan Petterson har efter nio år i företaget nu önskat att gå vidare. Han har valt att fortsätta sin karriär utanför bolaget. Jag är mycket tacksam för de år vi arbetat ihop. Håkan har en gedigen erfarenhet och han är en mycket uppskattad och respekterad kollega inom Railcare. Håkan kommer att fortsätta sitt arbete som CFO till dess att vi har rekryterat en ersättare, vilket är mycket uppskattat med tanke på den pågående process som vi är i idag. Jag önskar honom all lycka i framtiden", säger Daniel Öholm, VD på Railcare Group AB.

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.