Innovativa lösningar för järnvägsbranschen

RAILCARE

Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien med fokus på hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal.

Nyckeltal

RAILCARE

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 292,6 300,8 350,8
Omsättningstillväxt -17,1% 2,8% 16,6%
Rörelseresultat MSEK 16,6 21,7 31,9
Rörelsemarginal 9,2% 8,5% 9,1%
Vinst per aktie KR 0,73 0,70 1,00
Utdelning per aktie KR 0,15 0,25 0,35
Eget kapital MSEK 133,2 143,3 159,8
Soliditet 31,7% 31,9% 35,0%
Nettoskuld MSEK 113,6 95,7 96,5
Antal miljoner aktier 21,9 21,9 21,9

Värdering

RAILCARE

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 18,0 48,9 29,5 20,6
P/BV (x) 4,5 3,2 3,2 2,8
EV/S (x) 1,9 1,9 1,9 1,6
EV/EBITDA (x) 9,2 10,9 12,5 9,8
EV/EBIT (x) 13,0 20,3 26,1 17,2
Direktavkastning (%) 2,6% 0,8% 1,3% 1,9%