Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Rottneros

Rottneros AB: Rottneros årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018 är publicerad

18:30 / 20 March 2019 Rottneros Press release

Rottneros årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2018 kan beställa det per email info@rottneros.com. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 270 622 70

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 18.30 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/