Specialister på pappersmassa

ROTTNEROS

Rottneros är en världsledande nischaktör som utvecklar och producerar pappersmassa. Bolaget är specialiserat inom ett antal utvalda områden, bl.a. avseende massa för kartong, mjukpapper, grafiskt papper och filter. Massatyperna anpassas efter kundens användningsområden och önskemål för att bidra till en högkvalitativ slutprodukt. Försäljningen är global och produktionen sker i Sverige.Nyckeltal

ROTTNEROS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
1912,0 2201,7 2351,1
Omsättningstillväxt
10,5% 15,2% 6,8%
Rörelseresultat MSEK
156,0 206,3 289,5
Rörelsemarginal
8,2% 9,4% 12,3%
Vinst per aktie KR
0,75 0,98 1,41
Utdelning per aktie KR
0,37 0,40 0,55
Eget kapital MSEK
1207,0 1306,3 1460,3
Soliditet
60,1% 60,2% 61,7%
Nettoskuld MSEK
68,0 151,1 33,6
Antal miljoner aktier
152,6 152,6 152,6