Specialister på pappersmassa

ROTTNEROS

Rottneros är en världsledande nischaktör som utvecklar och producerar pappersmassa. Bolaget är specialiserat inom ett antal utvalda områden, bl.a. avseende massa för kartong, mjukpapper, grafiskt papper och filter. Massatyperna anpassas efter kundens användningsområden och önskemål för att bidra till en högkvalitativ slutprodukt. Försäljningen är global och produktionen sker i Sverige.

Nyckeltal

ROTTNEROS

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 1912,0 2201,7 2351,1
Omsättningstillväxt 10,5% 15,2% 6,8%
Rörelseresultat MSEK 156,0 206,3 289,5
Rörelsemarginal 8,2% 9,4% 12,3%
Vinst per aktie KR 0,75 0,98 1,41
Utdelning per aktie KR 0,37 0,40 0,55
Eget kapital MSEK 1207,0 1306,3 1460,3
Soliditet 60,1% 60,2% 61,7%
Nettoskuld MSEK 68,0 151,1 33,6
Antal miljoner aktier 152,6 152,6 152,6

Värdering

ROTTNEROS

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 9,1 9,5 11,5 7,9
P/BV (x) 1,0