Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling

08:01 / 29 augusti 2017 Samhällsbyggnadsbolaget Pressmeddelande

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET
  • Hyresintäkterna ökade under första halvåret till 585 Mkr (11).
  • Driftsöverskottet ökade till 357 mkr (5).
  • Förvaltningsresultatet för första halvåret ökade som en följd av det förbättrade driftsöverskottet till 138 Mkr (1).
  • Periodens resultat ökade till 1 686 mkr (354), motsvarande ett resultat per aktie om 2,93 kronor.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter utom byggrätter ingår med 1 502 mkr (129).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 500 mkr (325).

  • Fastighetsportföljens värde ökade till 21 143 mkr (2 326).

  • Substansvärde per aktier EPRA NAV ökade till 8,44 kr
  • Samhällsbyggnadsbolaget erbjöd 73 ungdomar i våra bostadsområden sommarjobb.
  • Överskottsgraden höjdes från 55 procent i första kvartalet till 65 procent i andra kvartalet vilket bidrog till att förvaltningsresultatet för andra kvartalet blev 103 mkr.

"Siffrorna talar sitt tydliga språk, 2,93 kronor per aktie är ett fantastiskt bra resultat som våra medarbetare levererar över hela linjen från fastighetsförvaltning till fastighetsutveckling. Tar man dessutom hänsyn till att vi äger lågrisktillgångar med 60 % av beståndet i Nordens storstadsregioner och ytterligare 20 % i regionstäder då framstår resultatet som ännu starkare."

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari - juni 2017

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.