Bostäder och samhällsfastigheter i fokus

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET

Samhällsbyggnadsbolagets strategi är att äga, förvalta och utveckla bostads- och samhällsfastigheter samt driva detaljplaneprocesser för främst bostadsfastigheter. Fokus avseende förvärv är fastigheter i attraktiva städer med underliggande tillväxt i Sverige och Norge.Nyckeltal

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1338,7 1629,3 1682,5
Tillväxt
616,3% 21,7% 3,3%
Driftnetto MSEK
877,2 1097,5 1148,5
Överskottsgrad
65,5% 67,4% 68,3%
Förvaltningsresultat MSEK
337,6 515,8 606,7
Vinst per aktie KR
3,29 0,62 0,64
Utdelning per aktie KR
0,10 0,15 0,20
Eget kapital MSEK
7636,1 8453,5 8816,0
Soliditet
32,4% 33,8% 35,0%
Nettoskuld MSEK
13781,3 13707,0 13578,9
Antal miljoner aktier
738,1 738,1 738,1
EPRA NAV (stam)
6893,7 7451,0 7813,5

Värdering

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET

2016 2017 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x)** - 14,5 12,8 12,3
EV/Driftnetto (x)*** - 22,1 19,0 17,9
P/E (förv.resultat.) (x)*** - 13,6 12,3 10,4
P/E *** - 1,9 15,8 15,2
P/BV (pref. adj.) (x)**** - 0,8 1,0 0,9
ROE (%) - 0,5 5,7 5,5
Dir. avkastning (%) - 1,6% 1,7 2,3