IP-baserade säkerhetslösningar

SECITS

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad. De största kunderna återfinnes idag i bank- och retailsektorn.Säkerhet och trygghet i fokus

Genom sina IP-baserade kameror där allt filmat material direkt finns tillgängligt online sätter SECITS säkerhet och trygghet i fokus. Primärt görs detta genom olika säkerhetslösningar för banker, där övervakning av bankomater står för majoriteten av affären. En annan stor del av affären återfinnes inom retailsektorn där övervakningslösningar för butiker, bensinstationer, parkeringsgarage och hotell tillhandahålls. SECITS erbjuder även processövervakning inom industri, fabrik och lager.

Affärsidén bygger på ett ansvar för hela värdekedjan och tillsammans med kunden utformar man ett passande serviceavtal vilket leder till återkommande intäkter för SECITS. Dessa avtal löper vanligtvis på mellan tre till fem år. Totalt har SECITS över 30 000 kameror i drift efter förvärvet av MKS.

Kamera som central del av teknikutvecklingen

IoT (Internet of Things) har varit en i ropet den senaste tiden och SECITS ser att kameran kommer vara en central del i detta teknikskifte. Det kan till exempel vara för att analysera hur folk rör sig i en butik för att finna den optimala ytan att marknadsföra en kampanj eller identifiera brister i nuvarande butiksutformning. SECITS har även nyligen startat ett samarbete med holländska retailbolaget Nedap. Tillsammans ska de ta fram molnbaserade lösningar för att minska svinn och få kontroll på det totala varuflödet från fabrik till butik, något det ställs allt högre krav på i och med nya koncept som click and collect. Tekniken som används för detta ändamål är RFID (Radio Frequency Identification), där man med hjälp av antenner i taket av butiken och taggar på varor kan utforma smarta lösningar för stöldskydd samt status på lagret. En direkt fördel för butiksägaren är att de får bort bågarna vid entrén och kan på så viss bygga en mer välkomnande entré.

Ett annat potentiellt affärsområde är inom sjuk- och äldrevården där det i större utsträckning väntas utföras vård i direkt anslutning till det egna hemmet framgent. Det gör att patientövervakning blir allt viktigare och smarta övervakningslösningar kan minska personalbehovet i denna bransch. Därav ser SECITS detta som ett potentiellt nytt affärsområde framöver.

Säljfokus och förvärv

Pengarna från emissionen ska användas för att intensifiera säljarbetet samt göra förvärv. Med bakgrund av ovan nämnda marknadsdrivare ser SECITS tillväxten som primärt fokus och behöver således se till att företaget är rätt bemannat för att kunna ta tillvara på denna möjlighet. Utöver det ser SECITS även möjligheter att göra förvärv för att dels säkra geografisk närvaro och dels för att växa inom särskilda segment. Marknaden för kameraövervakning och VSaaS (Video Surveillance as a Service) förväntas växa med i genomsnitt 17 procent per år mellan 2016 och 2024 enligt marknadsundersökningar och SECITS ser goda möjligheter att växa i takt med marknaden. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.