SECITS styrelse har fattat beslut om förvärv av MKS Sverige AB

08:00 / 5 juli 2017 SECITS Pressmeddelande

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

SECITS STYRELSE HAR FATTAT BESLUT OM FÖRVÄRV AV MKS SVERIGE AB

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

Att utöka SECITS geografiska närhet där företaget idag finns representerade i Kramfors, Sundsvall, Stockholm och Göteborg med att också omfatta Skåne (Helsingborg) uppfyller också ett viktig strategiskt mål. MKS har en lång historia och en sund verksamhet präglad av innovation och god leveransförmåga.

- Jag gläds åt att vi nu förvärvat MKS. Köpet innebär att vi i stort kommer att fördubbla SECITS storlek och MKS verksamhet kommer att bidra positivt till SECITS koncernen resultat redan 2017. SECITS kommer i och med detta att ha över 30 000 kameror driftsatta i banker, butiksmiljöer och i offentliga myndigheter. Vi har nu en plattform för snabbare tillväxt och att vi adresserar offentliga myndigheter med ett eget affärsområde ligger mycket strategiskt rätt i tid, säger Hans Molin CEO på SECITS Holding AB.

- Jag och mina medarbetare har byggt MKS från grunden och att nu få ingå i SECITS-koncernen känns mycket bra. Vi har vi alltid strävat efter att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen med bl.a. ny teknik i form av kameror som överför bildlarm via 4G. Huvudinriktning är myndigheter, hamnar, banksektorn och Retail. Vi har i våra kundrelationer skapat innovativa lösningar baserade på kundens unika krav. MKS verksamhet tillsammans med SECITS passar som handen i handsken, säger Dick Larsson grundare av MKS.

MKS hade 2016 en omsättning på 20Mkr och ett rörelseresultat på -110tkr.

Köpeskillingen är beroende av MKS resultat under 2017, och har bestämts till sex gånger MKS EBIT-resultat för detta år. Köpeskillingen skall erläggas vid två tillfällen:

1. I samband med tillträdet DEN 5 juli erläggs 10 Mkr varav 30% utgörs av aktier och 70% i kontanta medel varav 3,8 Mkr i förvärvslån.

2. Eventuell resterande slutlikvid erlägges efter reviderat bokslut för helåret 2017, i form av 30% aktier och 70% i kontanta medel.

Styrelseledamot Stefan Wilhelmson som varit behjälplig i förvärvsprocessen skall fortsättningsvis under resten av 2017 under bolagets uppbyggnadsfas vara VD behjälplig med förvärvs- och affärsutvecklingsfrågor och etablering av nya kunder/kundgrupper. Stefan arvoderas för detta särskilt månadsvis utöver sitt styrelsearvode.

2017-07-05

För ytterligare information:
Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Gerhard Larsson, styrelseordförande
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 

Hemsida www.secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SECITS Pressrelease 2017-07-05.pdf

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Visa som PDF

Visa original från Bequoted

Bequoted

Denna information skickades av Bequoted http://www.bequoted.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.