IP-baserade säkerhetslösningar

SECITS

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad. De största kunderna återfinnes idag i bank- och retailsektorn. Affärsmodellen bygger på serviceavtal vilket leder till återkommande intäkter för SECITS.Nyckeltal

SECITS

2016 17 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
44,2 59,9 70,6
Aktivering av produktutveckling MSEK
0,0 0,0 0,0
Omsättningstillväxt
188,5% 35,4% 18,0%
just. Rörelseresultat MSEK
-13,5 -7,4 -1,3
just. Rörelsemarginal
-30,6% -12,4% -1,8%
Vinst per aktie KR
-1,57 -0,86 -0,19
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
15,9 19,3 17,6
Soliditet
47,7% 44,8% 38,7%
Nettoskuld MSEK
3,4 1,2 4,7
Antal miljoner aktier
7,8 8,9 8,9

Värdering

SECITS

2015 16 2016 17 2018e 2019e
P/E (x) adj. 0,0 -6,0 -11,0 -49,9
P/BV (x) 4,9 4,6 4,4 4,8
EV/S (x) 1,8 1,7 1,4 1,3
EV/EBITDA (x) 0,0 -8,8 -24,8 31,2
EV/EBIT (x) 0,0 -5,7 -11,5 -68,6
Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0