Belgisk vårdgivare växer och väljer Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering

08:25 / 9 maj 2017 Sectra Pressmeddelande

Linköping - 9 maj, 2017 - Den belgiska vårdgivaren AZ Delta beställer Sectras (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) IT-lösning för hantering av medicinska bilder (PACS och multimediaarkiv, VNA). Lösningen kommer att användas på deras samtliga sjukhus och gör att bilder och patientinformation blir tillgängliga för läkarna oavsett varifrån de arbetar. Den gemensamma IT-lösningen underlättar samarbetet mellan såväl medicinska discipliner som mellan AZ Deltas geografiskt spridda sjukhus - en viktig del i en effektiv vård.

Ett av sjukhusen inom gruppen var sedan tidigare kund till Sectra innan de gick samman med AZ Delta. I och med detta avtal kommer Sectras lösning att användas på samtliga sjukhus och spänna över flera medicinska discipliner - radiologi, ortopedi, nuklearmedicin och kardiologi. Utöver Sectras lösning för att granska och lagra medicinska bilder, innefattar avtalet verktyg för avancerad visualisering och Sectras lösning för preoperativ planering av ortopediska operationer. Lösningen kommer att hantera cirka 300 000 undersökningar per år.

- Med Sectra kan vi enkelt expandera lösningen till fler sjukhus och fler medicinska discipliner i takt med att vi fortsätter att växa. Den möjligheten, och att kunna arbeta oberoende av geografisk plats, var särskilt viktiga för oss i valet av leverantör. Vår tidigare erfarenhet av Sectra har visat att lösningen har extremt hög systemtillgänglighet och att deras supportteam finns där för att hjälpa oss när det behövs, säger Dr. J. Marrannes, chef för radiologiavdelningen.

Sectras helhetslösning för hantering av medicinska bilder
Sectras helhetslösning är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett enkelt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Detta utan stora investeringar eller utbyte av redan befintliga komponenter.

Vidare läsning: Kundberättelse från Landstinget i Värmland (http://www.sectra.com/medical/vna/customer_cases/varmland/index.html)

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1,073 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm.  För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder - i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, ortopedi och andra bildintensiva avdelningar. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.