Medical and secure communication systems

Sectra

Sectra utvecklar, producerar och säljer produkter för effektivare sjukvård och för ett tryggare och stabilare samhälle. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Imaging IT Solutions, Business Innovation, Secure Communications och Sectra Customer Financing.

Financials

Sectra

2017 18 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK 1266,5 1370,5 1460,2
Omsättningstillväxt 11,0% 8,2% 6,6%
Rörelseresultat MSEK 239,1 259,9 282,9
Rörelsemarginal 18,9% 19,0% 19,4%
Vinst per aktie KR 5,17 5,36 5,95
Utdelning per aktie KR 4,50 4,50 4,50
Eget kapital MSEK 606,0 642,8 702,2
Soliditet 49,1% 50,5% 53,1%
Nettoskuld MSEK -253,8 -262,3 -338,0
Antal miljoner aktier 38,3 38,3 38,3