Effektiviserar sjukvård och avlyssningssäker kommunikation

Sectra

Sectra utvecklar, producerar och säljer produkter för effektivare sjukvård och för ett tryggare och stabilare samhälle. Försäljningen sker dels genom distributörer samt genom bolagets egna försäljningsorganisationer. Koncernen består av fyra affärsområden; Imaging IT Solutions, Business Innovation, Secure Communications och Sectra Customer Financing.Nyckeltal

Sectra

2017 18e 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK
1234,8 1302,7 1386,1
Omsättningstillväxt
8,2% 5,5% 6,4%
Rörelseresultat MSEK
237,3 244,8 267,0
Rörelsemarginal
19,2% 18,8% 19,3%
Vinst per aktie KR
4,48 5,16 5,65
Utdelning per aktie KR
4,50 4,50 4,50
Eget kapital MSEK
565,2 594,2 641,9
Soliditet
50,6% 51,3% 51,2%
Nettoskuld MSEK
-175,3 -219,3 -278,6
Antal miljoner aktier
38,3 38,3 38,3