Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

10:16 / 14 November 2019 Semcon Press release

Flaggningsmeddelande i Semcon Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556539-9549 Semcon Aktiebolag
Instrument SE0000379497 Ordinary Shares
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 809 759
Antal rösträtter 1 809 759
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-11-12
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 825 187
 - direkt innehavda rösträtter 1 825 187
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,07692 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,07692 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,07692 % 1 825 187
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,07692 % 1 825 187
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter 1 790 074
 - innehav upphör för Nordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter 35 113
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 825 187
 - andel av rösträtter 10,07692 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Kroner
 - telefon +45 55 472 411
 - mejl amreporting@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/