Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

RÄTTELSE I PRESSMEDDELANDE 2019-03-18: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER I SEMCON

19:51 / 18 March 2019 Semcon Press release

Rättelsen avser att ovan nämnda pressmeddelande felaktigt angivit att informationen var sådan att det fanns en skyldighet att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Pressmeddelandet skulle inte ha innehållet denna skrivelse. Pressmeddelandet i dess helhet följer nedan.

Semcons valberedning föreslår att Carl Backman och Eva Elmstedt väljs som nya ledamöter i styrelsen för Semcon AB i samband med årsstämman 2019 den 24 april.

Vidare föreslås omval av Tore Bertilsson som styrelseordförande och omval av Jeanette Reuterskiöld och Karl Thedéen som övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Marianne Brismar och Jan-Erik Karlsson har undanbett sig omval.

Information om de nya föreslagna styrelseledamöterna:

Carl Backman (född 1971), Civilingenjör, MBA.
Vd i JCE Group Aktiebolag, tidigare investment director i Fouriertransform AB och dessförinnan vd i Bure Equity AB.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Bruks Siwertell Group AB och ordförande i Consafe Logistics AB samt ledamot i Jobro Holding AB och Cybercom Intressenter AB.

Eva Elmstedt (född 1960), kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap.
Tidigare EVP Global Services i Nokia Networks och Nokia Siemens Networks samt ledande befattningar i Ericsson, 3 och Semcon.
Övriga styrelseuppdrag: ordförande i Proact IT Group AB (publ) och ledamot i Addtech AB (publ.), Gunnebo Group AB (publ.), Thule Group AB (publ.), Arjo AB (publ.) och Axiell Group AB.

Valberedningen:

Valberedningen består av Ulf Gillberg (JCE Group Aktiebolag) ordförande i valberedningen, Mats Andersson (Nordea Investment Funds), Faruk Tairi (Europea i Malmö) och styrelsens ordförande Tore Bertilsson (adjungerad ledamot), vilka tillsammans per den sista augusti 2018 representerade 37,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/