Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCONS ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 PUBLICERAD

08:00 / 21 March 2019 Semcon Press release

Semcon har idag publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida. 

Semcons årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida: www.semcon.com/sv/investerare/rapporter.

Den tryckta versionen av den svenska årsredovisningen finns tillgänglig på Semcons huvudkontor och distribueras till de aktieägare som meddelat att de vill ha årsredovisningen hemskickad.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida i april. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig till bolagets årsstämma, 24 april 2019.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars, 2019 kl. 08.00 (CET).

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/