Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

NY REPRESENTATION I SEMCONS VALBEREDNING

08:00 / 27 September 2019 Semcon Press release

Till valberedning i Semcon AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman 2019: 

 • Ulf Gillberg, Ordförande i valberedningen, JCE Group AB
 • Mats Andersson, Nordea Investment Funds
 • Johan Hagberg
 • Tore Bertilsson, Styrelseordförande Semcon AB, adjungerad ledamot

Semcons årsstämma 2020 kommer att hållas på bolagets huvudkontor i Göteborg tisdagen den 28 april 2020. Förslag till valberedningen e-postas till valberedning@semcon.com.

Semcons finansiella kalender 2019/21:
 • Delårsrapport januari-september 2019: 24 oktober 2019, 08.00
 • Bokslutskommuniké 2019: 6 februari 2020, 08.00
 • Delårsrapport januari-mars 2020: 28 april 2020, 08.00
 • Årsstämma 2020: 28 april 2020
 • Delårsrapport januari-juni 2020: 15 juli 2020, 08.00
 • Delårsrapport januari-september 2020: 22 oktober 2020, 08.00
 • Bokslutskommuniké 2020: 10 februari 2021, 08.00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019, kl. 08.00.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/