Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Semcon

Semcon

SEMCON: Ny representation i Semcons valberedning

10:30 / 14 September 2020 Semcon Press release

Till valberedning i Semcon AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman 2020: 

Karin Dennford, Ordförande i valberedningen, JCE Group AB
  • Mats Andersson, Nordea Investment Funds
  • Johan Hagberg
  • Tore Bertilsson, Styrelseordförande Semcon AB, adjungerad ledamot  

Semcons årsstämma 2021 kommer att hållas på bolagets huvudkontor i Göteborg torsdagen den 29 april 2021. Förslag till valberedningen e-postas till valberedning@semcon.com. 

Semcons finansiella kalender 2020/22: 
  • Delårsrapport januari-september 2020: 22 oktober 2020, 08.00
  • Bokslutskommuniké 2020: 10 februari 2021, 08.00
  • Delårsrapport januari-mars 2021: 29 april 2021, 08.00
  • Årsstämma 2021: 29 april 2021 
  • Delårsrapport januari-juni 2021: 16 juli 2021, 08.00
  • Delårsrapport januari-september 2021: 27 oktober 2021, 08.00   
  • Bokslutskommuniké 2021: 9 februari 2022, 08.00

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020, kl. 10.30.

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/