Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat juli-september 2014

08:00 / 5 November 2014 SinterCast Press release

Serieproduktionsrekord i september och i det tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2014

 • Periodens omsättning: 13,4 MSEK (14,0 MSEK)
 • Rörelseresultat:3,1 MSEK (2,3 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,5 SEK per aktie (0,3 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 2,6 MSEK (1,3 MSEK)
 • Serieproduktionsrekord på 1,95 miljoner motorekvivalenter i september
 • Serieproduktionsrekord under det tredje kvartalet, en ökning med 10 % mot föregående år
 • Ny installation säkrad hos Impro Industries i Kina för applikationer inom industriell kraft
 • Prestandan bekräftad för Fords 2.7 liter bensinmotor: 325 hästkrafter och 508 Nm i vridmoment

      
      

Niomånadersperioden 2014

 • Omsättning: 38,9 MSEK (37,5 MSEK)
 • Rörelseresultat: 6,7 MSEK (5,2 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,2 SEK per aktie (0,9 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 3,5 MSEK (6,8 MSEK)
 • Befintliga installationer:23 helautomatiska system och 16 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

För grafisk kurva, se PDF

Serieproduktionen för det tredje kvartalet uppnådde 1,80 miljoner motorekvivalenter uttryckt i årstakt - en ökning med 10 % mot föregående år. Serieproduktionen i september nådde en rekordhög nivå på 1,95 miljoner motorekvivalenter.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Serieproduktionsrekord i september och i det tredje kvartalet

Med en rekordproduktion under september på 1,95 miljoner motorekvivalenter uttryckt i årstakt närmade sig serieproduktionen milstolpen två miljoner motorekvivalenter. Den höga septemberproduktionen lyfte den traditionsenligt lägre produktionsnivån under semestermånaderna till en rekordhög kvartalsproduktion på 1,80 miljoner motorekvivalenter. Detta innebär tre kvartal i rad med serieproduktionsrekord och motsvarar en ökning på 10 % mot föregående år. Genom såväl ökande konkurrenskraftiga kundreferenser som marknadsmedvetenhet, är utsikterna fortsatt goda inom samtliga sektorer för bilar, tunga fordon samt inom kraftindustrin. De nuvarande serieproduktionsprogrammen bedöms ha potential att ge ungefär 2,5 miljoner motorekvivalenter vid full volym.

Samtliga av de fem största serieproduktionsprogrammen uppnådde   årshögsta  volym under september, genom förbättrad fordonsförsäljning då lägre bränslepriser bidrog till att försäljningen av bilar i Europa och pick-uper i Nordamerika ökade. Även volymerna inom Europa för tunga fordon ökade under kvartalet då nya fordon enligt Euro 6 - utsläppsstandard  fortsatte att öka i försäljning. 

Omsättningen för det tredje kvartalet understiger omsättningen under tredje kvartalet 2013, beroende på det rekord i installationer som uppnåddes under 2013. Alla övriga mätbara enheter, bland annat serieproduktion, förbrukningsvaror, intensiteten i CGI-produktutvecklingen samt den allmänna marknadsacceptansen av CGI, har förbättrats avsevärt, vilket utgör positiva utsikter för framtida tillväxt.

Marknaden för pick-uper i Nordamerika ger fortsatt ökande volymer och potential till framtida tillväxt. Serieproduktionen av Ford 2.7 liter V6 bensinmotor har börjat att ge större bidrag till den totala volymen genom produktionsökningen inför den planerade försäljningssstarten i december av pick-up F150 av årsmodell 2015. Samtidigt har Ford offentligt bekräftat att motorn på 2.7 liter kommer att ha 325 hästkrafter och 508 Nm i vridmoment och journalister har i alla sina testrapporter varit positiva till motorns prestanda, förfining och köregenskaper. Vidare i september, har Ram byggt ut produktionskapaciteten i sin fabrik i Michigan, vilket även inkluderar förbättrade förutsättningar för att bygga dieselmotorer. Denna utveckling överensstämmer med den planerade motorproduktionsökningen, som Mr Raffaele De Vivo, President för VM Motori Nordamerika, presenterade på SinterCasts årsstämma 2014. Ram har konstaterat att cirka 60 % av dieselförsäljningen har gått till kunder tagna från konkurrerande bilmärken. Denna omvandling, inom den traditionellt så lojala pick-up-sektorn, kan innebära att nya dieselmotorer från andra bilmärken introduceras på marknaden. 

Ny installation inom industrisektorn

Impro Industries i Kina förvärvade under perioden en SinterCast-licens i förberedelserna inför serieproduktionsstarten av komponenter för industriell kraft. Ett Mini-System 3000 har levererats och installationen planeras till det fjärde kvartalet, med produktionsstart därefter. Impro Industries, som specialiserat sig på gjutgods för större komponenter inom kraftindustrin, kan genom SinterCast-installationen tillsammans med tekniskt stöd, producera CGI-komponenter i enlighet med den internationella ISO 16112-standarden, för exportmarknaden. Avtalet innebär SinterCasts åttonde installation i Kina och den fjortonde i Asien, vilket utvidgar SinterCasts närvaro och förstärker varumärket, samt ger ytterligare möjligheter att öka produktionen av SinterCast-CGI för kraftindustrin.

Segjärnsteknologi

Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet med intensifierad utbildning av ny F&U-personal, fältförsök, dataanalys samt applikationsprogrammering. Fler fältförsök kommer att utföras hos utvalda gjuterier i Europa under det fjärde kvartalet och diskussioner pågår för att etablera referensfältstudier för förlängda fältförsök under första halvåret 2015. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen per den 30 september 2014 som i sak påverkar denna rapport. 

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2014, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Andrea Fessler, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Hans-Erik Andersson. Aktieägare som önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med skriftligt förslag till: nomination.committee@sintercast.com, innan den 18 mars 2015.

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2015 kommer att hållas onsdagen den 20 maj 2015.

Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.com eller till företaget: SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Information

Delårsrapport oktober-december 2014 och bokslutskommuniké 2014 kommer att publiceras 11 februari 2015
Delårsrapport januari-mars 2015 kommer att publiceras 29 april 2015
Delårsrapport april-juni 2015 kommer att publiceras den 29 juli 2015
Delårsrapport juli-september 2015 kommer att publiceras 11 november 2015

Från och med denna rapport kommer alla delårsrapporter att publiceras kl. 08.00 svensk tid

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 5 november 2014

För mer information kontakta:

 

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 39 gjuterier i 12 länder, används främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

 

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1868611

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/