Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Serieproduktionen ökar i mars till nivåerna innan Covid

15:30 / 7 April 2021 SinterCast Press release

  • 3,5 miljoner motorekvivalenter i mars; 35 % över genomsnittet för januari och februari
  • Hyundai Motor Company beställer Ladle Tracker för produktion av CGI och gråjärn
  • Impro Industries beställer SinterCast System 4000 till nytt gjuteri i Mexiko

[Stockholm, 7 april 2021] – Serieproduktionen i mars ökade till 3,5 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket överstiger helårsrekordet 3,3 miljoner motorekvivalenter som sattes 2019, innan utbrottet av Covid-pandemin. Produktionen i mars lyfte volymen för första kvartalet till 2,9 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar volymen för första kvartalet 2020. Sett i ett vidare perspektiv var serieproduktionen i mars den tredje högsta i företagets historia, samma som i maj 2019 men lägre än september och oktober 2019, vilka landade på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner motorekvivalenter.

Under mars beställde Hyundai Motor Company, kund hos SinterCast sedan 2005 med produktion av motorkomponenter i kompaktgrafitjärn (CGI) för personvagnar och tunga fordon, ett SinterCast Ladle Tracker-system för gråjärn och processtyrning av CGI. Installationen är planerad till fjärde kvartalet 2021. Efter tekniska och kommersiella diskussioner under första kvartalet beställde Impro Industries ett System 4000-processtyrningssystem för CGI-produktion vid sitt nya gjuteri i Mexiko. System 4000 kommer att installeras under tredje kvartalet 2021, med serieproduktionsstart innan årsskiftet.

”Den starka produktionen i mars följer på tre månader under förväntan på grund av modellutbyten, produktionsstopp vid årsskiftet, brist på halvledare och svårt vinterväder i Mexiko. Vi visste att den underliggande efterfrågan – särskilt på vår största marknad i Nordamerika – var hög, vi behövde bara en normal månad för att kunna visa det. Det kan finnas ett element av att "komma ikapp" i mars-resultatet, men mars är mer representativ för marknadsefterfrågan än de senaste tre månaderna" säger Dr Steve Dawson, vd och koncernchef. ”Parallellt med den förbättrade serieproduktionen, ger installationsåtagandena hos Hyundai och Impro en positiv start på vår installationskampanj för 2021, och positiva utsikter för helåret. ”

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 56 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/