Kalender & Ägare

SinterCast

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 21 feb 2018
Delårsrapport Q1 25 apr 2018
Delårsrapport Q2 22 aug 2018
Delårsrapport Q3 14 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2018-04-01

Huvudägare Kapital % Röster %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 12,1 % 12,1 %
UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT 11,2 % 11,2 %
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 8,8 % 8,8 %
AHLSTRÖM, LARS INCL. AFFILIATES 6,1 % 6,1 %
COELI WEALTH MANAGEMENT AB 3,1 % 3,1 %
HSBC TRUSTEE OF MARLBOROUGH, EUROPEAN 3,0 % 3,0 %
STENBECK, ULF INCL. AFFILIATES 2,9 % 2,9 %
BRANDELS, JAN OLOF 2,5 % 2,5 %
GUSTAFSSON, TORBJÖRN 1,4 % 1,4 %
S & B CHRISTENSEN AB 1,0 % 1,0 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.