Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

Kommuniké från årsstämman 2008 i SJR in Scandinavia AB (publ)

09:48 / 18 March 2008 SJR Press release

Kommuniké från årsstämman i SJR in Scandinavia AB (publ) den 17 mars 2008

Vid gårdagens årsstämma i SJR togs följande beslut, vilket var i enlighet med förslagen i kallelsen:

Utdelningen blir 3,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 20 mars 2008. Utbetalning sker omkring den 27 mars 2008.

Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem och att inga suppleanter utses.

Att arvode till styrelsen skall utgå med 60 tkr till varje ledamot utom Per Ogunro och Fredrik Lidberg, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt Bolaget godkänd räkning.

Omval av samtliga styrelseledamöter, Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Christina Liffner, Fredrik Lidberg och Per Ogunro intill slutet av årsstämman 2009. Omval av revisor intill årsstämman 2012, Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Christer Eriksson.

För mer information kontakta: Per Ogunro, Verkställande direktör SJR in Scandinavia AB Tfn: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB  www.sjr.se Humlegårdsgatan 20   Tel: 08-407 55 00 Box 7420    Fax: 08-407 55 10 103 91 Stockholm   Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi och Bank & Finans. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 200 anställda och har kontor i Stockholm och Malmö. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North-listan. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

Show as PDF