Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

Valberedning utsedd i SJR in Scandinavia AB (publ)

08:00 / 15 November 2012 SJR Press release

Valberedningen

I enlighet med beslutet på SJR:s årsstämma 2012 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2013.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska till årsstämman framlägga förslag till:

· Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande och antal styrelseledamöter · Styrelsearvoden samt eventuell ersättning för utskottsarbete · Val av revisorer och arvoden · Valberedning · Ordförande på årsstämman

SJR:s valberedning inför årsstämma 2013

Baserat på de vid utgången av september månads kända ägarförhållanden i SJR har en valberedning utsetts inför årsstämman 2013.

Valberedningen består av:

· Björn Sprängare, styrelseordförande · Kent Sangler, utsedd av Per Ogunro · Kalle Olby, utsedd av Fredrik Lidberg · Richard Hellekant, utsedd av PSG Capital AB

Kent Sangler har utsetts till valberednings ordförande.

Aktieägare i SJR är välkomna att senast den 14 januari 2013 lämna förslag till valberedningen under adress:

SJR in Scandinavia AB

Att: IR

Box 7420

103 91 StockholmDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/sjr-in-scandinavia/r/valberedning-utsedd-i-sjr-in-scandinavia-ab--publ-,c9334503