Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport april-juni 2014

09:00 / 26 August 2014 SJR Press release

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet

Perioden april – juni

  • Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal om 9.6 % (7.5)

  • Resultat efter skatt uppgick till 5.5 MSEK (3.5)

  • Resultat per aktie uppgick till 1.56 SEK (1.01)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3.7 MSEK (2.1)

Perioden januari – juni

  • Omsättningen ökade till 149.5 MSEK (123.1), vilket ger en tillväxt om 21.6 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 15.1 MSEK (9.1) vilket ger en rörelsemarginal om 10.1 % (7.4)

  • Resultat efter skatt uppgick till 11.8 MSEK (7.3)

  • Resultat per aktie uppgick till 3.38 SEK (2.02)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8.8 MSEK (3.1)

Vd:s kommentar

Statistiken från bemanningsföretagen visar en ökning av omsättningen med 9 % för det första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Inom yrkesområdet Ekonomi/Finans där SJR verkar ökade omsättningen med 1 % för 2014 jämfört med 2013. SJR:s omsättning för första kvartalet ökade med 23,4 % vilket bekräftar att SJR fortsätter ta marknadsandelar. Under andra kvartalet ökade omsättningen för SJR med 19,7 %.

Trots att antalet arbetsdagar under andra kvartalet 2014 var 1,7 % färre ökade SJR:s omsättning med 19,7 %. Andra kvartalet innehåller helgdagar och ”klämdagar” vilket minskar omsättning och rörelsemarginal. Rörelsemarginalen var trots detta 9,6 % vilket är bra. Orderingången har varit konstant under året vilket gör att prognosen för andra halvåret är förbättrad omsättning samt förbättrat rörelseresultat.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision www.cisionwire.se