Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015

09:00 / 19 May 2015 SJR Press release

Ökad omsättning med bra rörelseresultat

Perioden januari - mars

Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4)

Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 % (10,6)

Resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (6,4)

Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (1,82)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 MSEK (5,1)

Vd:s kommentar

SJR redovisar all time high för första kvartalet 2015 avseende både omsättning och rörelseresultat. Under första kvartalet 2015 ökade SJR omsättningen med 9,4 %. Det största skälet till att SJR kan fortsätta att öka sin tillväxt är det målmedvetna och strukturerade sätt som SJR arbetar med sina kunder och medarbetare.

Statistik från Bemanningsbranschen visar att den totala omsättningsökningen under fjärde kvartalet 2014 uppgick till 2,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Inom Ekonomi/Finans där SJR verkar gick omsättningen ned med 1 % under fjärde kvartalet. För SJR ökade omsättningen under fjärde kvartalet med 12,4 % jämfört med året innan. SJR:s marknadsandel inom Ekonomi/Finans uppgick under 2014 till 12,4 % (10,1 %).

Orderingången är fortsatt god och jag bedömer att tillväxten fortsätter att öka.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/