Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport april-juni 2015

09:00 / 25 August 2015 SJR Press release

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat

Perioden april - juni
Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7)
Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0) vilket ger en rörelsemarginal om 10,0 % (9,6)
Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (5,5)
Resultat per aktie uppgick till 1,82 SEK (1,56)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 MSEK (3,7)

Perioden januari - juni
Omsättningen ökade till 166,3 MSEK (149,5), vilket ger en tillväxt om 11,2 % (21,6)
Rörelseresultatet uppgick till 16,8 MSEK (15,1) vilket ger en rörelsemarginal om 10,1 % (10,1)
Resultat efter skatt uppgick till 13,1 MSEK (11,8)
Resultat per aktie uppgick till 3,74 SEK (3,38)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,2 MSEK (8,8)

Vd:s kommentar

Tillväxten inom bemanningsbranschen uppgick för första kvartalet 2015 till 10,6 %. Inom Ekonomi /Finans där SJR verkar uppgick tillväxten till 11 %. För SJR uppgick tillväxten första kvartalet till 9,4 %, i linje med marknaden. Tillväxttakten har under det andra kvartalet ökat till 13,1 %. Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 %.

Marknaden fortsätter öka och jag bedömer att SJR:s tillväxt fortsätter med god rörelsemarginal.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/