Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

Sammanslagning SJR och SW

11:32 / 24 October 2017 SJR Press release

I syfte att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta expansionen av SJR har styrelsen beslutat att från och med årsskiftet slå samman verksamheterna inom SW och SJR och arbeta under ett varumärke, SJR.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolaget Certified Advisor är Avanza Bank.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/