Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport april-juni 2017

09:00 / 29 August 2017 SJR Press release

Fortsatt stark tillväxt och god rörelsemarginal

Perioden april - juni
  • Omsättningen ökade till 96,3 MSEK (87,3), vilket motsvarar en tillväxt om 10,3 % (6,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MSEK (8,7) vilket ger en rörelsemarginal om 10,0 % (10,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,5 MSEK (6,8)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (0,65)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (10,5)
Perioden januari - juni
  • Omsättningen ökade till 195,5 MSEK (171,9), vilket ger en tillväxt om 13,7 % (3,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (17,4) vilket ger en rörelsemarginal om 10,3 % (10,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 15,7 MSEK (13,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,30)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,2 MSEK (14,6)

Vd:s kommentar

Bemanningsbranschen ökade med 19 % för hela branschen under första kvartalet. Tillväxten var god i alla regioner där SJR-koncernen är verksam, 13 % i Stockholm, 23 % i västra Sverige och 23 % i södra Sverige. Inom området Ekonomi/Finans ökade branschen med 17 % och omsatte 715 miljoner för de Almega-anslutna företagen. SJR-koncernen ökade under samma period med 17 %, vilket är i linje med branschen och en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. 

Omsättningen under andra kvartalet har påverkats av att antalet arbetsdagar är färre 59 (62) jämfört med föregående år. Däremot var antalet arbetsdagar under första kvartalet fler 64 (61 ) vilket påverkar omsättningen positivt.  

Omsättningsökningen under andra kvartalet är 10,3 % och för halvåret 13,7 %.

Tillväxten i branschen är fortsatt stark och utvecklingen för året ser fortsatt god ut. De senaste åren har trenden att kunderna i allt större utsträckning anlitar företag som är specialiserade kraftigt förstärkts. SJR arbetar enligt detta koncept och kommer under hösten göra en satsning på att expandera inom IT-sektorn för att möjliggöra ytterligare expansion.  SJR startade 1993 och har samlat en mångårig knowhow inom koncernen som kan utnyttjas vid expansion till nya områden. 

SJR:s fokus under hösten kommer vara digitalisering samt att utveckla möjligheter för koncernen att expandera inom nya områden med fortsatt god lönsamhet. Personlig service och kvalitet kommer fortsatt att vara grundstommarna i denna expansion. 

Per Ogunro, Verkställande Direktör

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans. SJR är noterat på First North och bolaget Certified Advisor är Avanza Bank.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/