Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SJR

SJR

Jessica Runerlöv Moberg slutar som VD för dotterbolaget Ogunsen AB

15:00 / 13 September 2018 SJR Press release

Jessica Runerlöv Moberg kommer den 31 december 2018 att sluta som VD för Ogunsen AB, ett av SJR in Scandinavia AB:s dotterbolag. En rekryteringsprocess för att hitta en ersättare kommer att inledas. Jessica kommer att fortsätta arbeta för SJR koncernen i rollen som regionchef för Stockholm och fortsatt ingå i koncernens ledningsgrupp.

Stockholm 2018-09-13

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl 15.00 CET. 

SJR in Scandinavia AB (publ)                    www.sjr.se                                                                                        

Humlegårdsgatan 20, 4 tr.                            Tel: 08-407 55 00

Box 7420                                                                          

103 91 Stockholm                                          Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 530 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/