Bemanning och rekrytering

SJR

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi/finans, försäkring, IT, HR och Supply Chain. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.Nyckeltal

SJR

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
385,4 423,0 463,2
Omsättningstillväxt
12,7% 9,8% 9,5%
Rörelseresultat MSEK
40,7 43,6 49,3
Rörelsemarginal
10,6% 10,3% 10,6%
Vinst per aktie SEK
3,0 3,2 3,7
Utdelning per aktie SEK
2,9 3,2 3,4
Eget kapital MSEK
61,0 64,6 69,4
Soliditet
52,1% 51,4% 50,0%
Nettoskuld MSEK
-41,2 -48,4 -58,6
Antal miljoner aktier
10,5 10,5 10,5