Bemanning och rekrytering

SJR

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi/finans, försäkring, IT, HR och Supply Chain. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.

Nyckeltal

SJR

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 385,4 422,9 463,1
Omsättningstillväxt 12,7% 9,7% 9,5%
Rörelseresultat MSEK 40,7 45,4 49,4
Rörelsemarginal 10,6% 10,7% 10,7%
Vinst per aktie SEK 3,0 3,4 3,7
Utdelning per aktie SEK 2,9 3,2 3,4
Eget kapital MSEK 61,0 66,0 70,9
Soliditet 52,1% 51,9% 50,5%
Nettoskuld MSEK -41,2 -50,1 -60,3
Antal miljoner aktier 10,5 10,5 10,5

Värdering

SJR

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 14,4 15,6 14,5 13,3
P/BV (x) 7,0 8,0 7,8 7,2
EV/S (x) 1,0 1,2 1,1 1,0
EV/EBITDA (x) 9,4 10,6 9,8 8,9
EV/EBIT (x) 9,7 10,8 10,2 9,2
Direktavkastning (%) 6,8% 6,2% 6,5% 7,1%