Sportartiklar på Internet

Sportamore

Sportamores affärsidé är att sälja produkter och tjänster inom sport och fritid på Internet. Sportamore.se lanserades under 2010 och har snabbt vuxit till att nu ha över 15 000 artiklar i sortimentet från mer än 300 olika varumärken. Idag har bolaget en besökstakt på över 3 miljoner besök per månad med försäljning i samtliga nordiska länder.Ett av marknadens ledande sortiment och bästa erbjudanden

Sportamore säljer produkter online inom sport- och fritidssegmentet, genom lokala domäner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Genom att välja en nisch som varit relativt obearbetad har bolaget redan från start kunnat uppvisa en kraftig tillväxt. Med över 15 000 artiklar i sortimentet och mer än 300 olika varumärken kan Sportamore erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av sport- och fritidsrelaterade produkter. Bolaget har samarbete med starka sportvarumärken och leverantörer som exempelvis Nike, Adidas, Puma, Peak Performance, Converse och Haglöfs. Erbjudandet inkluderar fri frakt och returer, prisgaranti, kundtjänst och 30 dagars öppet köp.

Styrkan i erbjudandet speglas i en relativt hög kundlojalitet. På den svenska marknaden har andelen återkommande kunder stadigt ökat och ligger idag på den höga siffran 37% inom en tidsram om 90 dagar, ett mönster som även har börjat etableras på bolagets marknader i de övriga nordiska länderna.

Ökat fokus på lönsamhet

Efter att på kort tid byggt upp en ledande ställning på den svenska marknaden har Sportamore även etablerat sig i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har haft en tillväxtfokuserad strategi som substantiellt har legat över marknadstillväxten, vilket har varit förknippat med höga marknadsföringskostnader.

Även om bolaget har utnyttjat olika marknadskanaler har merparten av kostnaden tagits för marknadsföring online. Detta har skapat möjligheter att på ett effektivt sätt kontrollera och utvärdera effektiviteten av marknadsföringsinsatserna.

Under hösten 2015 arbetades en ny affärsplan fram för den kommande femårsperioden med riktat fokus på lönsamhet, där bolaget år 2020 skall uppnå ett EBITDA-resultat om 5-10% i Sverige och positivt EBITDA-resultat i övriga Norden.

Stark operativ förmåga

Den försäljningsexpansion bolaget uppvisat har resulterat i en lageruppbyggnad som krävt ökad rörelsekapitalbindning. Produkterna i Sportamores sortiment upplever i regel en mindre moderisk än övrig konfektionshandel. Detta bidrar till minskad risk för inkurans i varulagret vilket skapar en stabilitet i intjäningsförmågan. Dessutom har Sportamore en bred varumärkesportfölj vilket genererar en minskad operationell risk och ett minskat beroende gentemot enstaka leverantörer eller produktmodeller. Under 2017 genomförde Sportamore lagerflytt och automationsprojekt för att säkerställa bolagets långsiktiga förutsättningar för effektivare logistik och ökad skalbarhet. Lagerfunktionen för samtliga nordiska länder är belägen i Eskilstuna.

Sportamore har enligt bolaget återförsäljaravtal med merparten av alla betydelsefulla varumärken vilket skapar en bra plattform för fortsatt tillväxt. Samtidigt bidrar volymökningarna till att Sportamore blir en alltmer betydelsefull samarbetspartner för sina leverantörer vilket skapar möjligheter att förbättra inköpsvillkor så som rabatter och kredittider. Det finns även möjlighet att erhålla tillväxtbonusar och marknadsbidrag.

Attraktiv e-handelsnisch

Svensk e-handel växer snabbt som ett resultat av den pågående förändringen av konsumtionsbeteendet då allt fler konsumenter väljer e-handelsalternativet gentemot traditionell handel. Inom e-handel är sport och fritid ett av de snabbast växande segmenten. Traditionell sporthandel är också en marknad som har vuxit kraftigt med en dubblering av försäljningen under det senaste decenniet samtidigt som den visat sig vara relativt opåverkad av konjunktursvängningar.

Konkurrensen hårdnar i den fysiska detaljhandeln samtidigt som allt fler kunder har fått upp ögonen för distanshandel. Sportamore lyfter fram att det är troligt att fokus kommer att ligga på att utveckla det befintliga fysiska butiksnätet i branschen snarare än att kraftigt expandera via internetförsäljning. Samtidigt i ett hårdare konkurrensklimat kommer allt fler konsumenter dras till Internet för att jämföra priser. Sportartiklar på nätet är för närvarande bolagets hemmaplan och under rådande förutsättningar kommer aktörer med en renodlad e-handelsverksamhet inom branschen att fortsätta ta marknadsandelar.

Sportamore gör ständiga marknadsföringsinsatser och utvecklar sina distributionskanaler för att förbättra kännedomen om bolagets onlinebutik. Som ett exempel på detta inleddes ett webbutikssamarbete under slutet av 2015 tillsammans med det ledande träningsföretaget SATS ELIXIA, i syfte att stärka erbjudandet till deras drygt 400 000 medlemmar samt lyfta Sportamores varumärke.

I början av 2016 lanserade Sportamore även det nya affärsområdet och sajten Sportamore Outlet (www.sportamoreoutlet.se) för att genom segmentering tillmötesgå nya och befintliga kunders efterfrågan på lågpriserbjudanden inom sportartiklar och mode.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.