Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

13:07 / 25 april 2017 Sportamore Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556788-8614 Sportamore AB (Publ)
Instrument A
Innehavare Kalin Setterberg AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 936 266
Antal rösträtter 936 266
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-04-25
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 946 266
 - direkt innehavda rösträtter 946 266
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,07 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,07 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,07 % 946 266
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,07 % 946 266
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 946 266
 - andel av rösträtter 10,07 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Olof Setterberg
 - telefon 08-50626600
 - mejl lia@kase.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.