Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn 

Stendörren

Stendörren Fastigheter förvärvar i Albyberg

15:20 / 31 January 2019 Stendörren Press release

Pressmeddelande

31 januari 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med NewCap Albyberg 3 AB om förvärv av fastigheten Kalvsvik 16:23 intill väg 73 vid Albyberg. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 13,7 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor. Tillträde skedde den 31 januari 2019.

Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till 3 484 kvadratmeter och består av lokaler för lager och kontor. De två största hyresgästerna i fastigheten är Mekonomen och JungHeinrich. Årshyresvärdet uppgår till 5,2 miljoner kronor.

"Vi är glada att kunna förvärva en mycket välskött fastighet med starka hyresgäster i ett strategiskt intressant område. Fastigheten flankerar väg 73 och erbjuder ett ypperligt skyltläge med god tillgänglighet. Haninge/Albyberg är en av de marknader där vi gärna gör ytterligare förvärv." säger Stendörrens VD Mikael Nicander.

"Återigen gör vi ett kompletteringsförvärv i ett område där vi sedan tidigare är fastighetsägare. Såväl förvaltning som uthyrningsarbetet gagnas av vi kan växa med våra hyresgäster och tillmötesgå deras lokalbehov." säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

För mer information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande direktör. Telefon 070 - 870 35 91, mikael.nicander@stendorren.se (mikael.nicander@stendorren.se%20)ellerbesök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/