Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stockwik

Stockwik

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB

14:06 / 21 September 2021 Stockwik Press release

Flaggningsmeddelande i Stockwik Förvaltning AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556294-7845 Stockwik Förvaltning AB
Instrument SE0012257970 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 295 644
Antal rösträtter 295 644
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2021-09-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 308 734
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 308 734
Andel
 - aktier 5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01 % 308 734
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,01 % 308 734
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 307 191
 - andel av rösträtter 4,99 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 1 543
 - andel av rösträtter 0,03 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 308 734
 - andel av rösträtter 5,01 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av utestående aktier och röster till följd av retur av aktielån.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/