Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Studsvik ABs nomineringskommitté

I enlighet med beslut vid Studsvik ABs ordinarie bolagsstämma den 20
april 2005, meddelas härmed sammansättningen av bolagets
nomineringskommi...

14:29 / 28 Oct Studsvik Press release

Förhandlingarna om övertalighet avslutade

Förhandlingarna om den övertalighet som uppkommer då driften upphör
vid Studsviks två reaktorer har nu slutförts. Utfallet av
förhandlingarna ...

09:19 / 15 Apr Studsvik Press release