Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik förvärvar strålskyddsrörelse från ISS

08:31 / 9 June 2005 Studsvik Press release


Studsvik förvärvar ISS strålskyddsrörelse med verksamhet i Sverige,
Storbritannien och Kanada. Studsvik är idag den ledande leverantören
av strålskyddstjänster i Sverige och den förvärvade rörelsen kommer
att integreras i Studsviks ABs dotterbolag Studsvik Stensand.

 


Strålskyddsservice omfattar kontroller och mätningar i
strålningsklassade miljöer som kärnkraftverk och andra kärntekniska
installationer. Verksamheten kräver licensierad personal.
Strålskyddspersonalen ser till att gällande säkerhetsföreskrifter
följs och övervakar underhålls- och driftpersonalens arbete för att
minimera deras strålningsexponering.

"Den förvärvade strålskyddsrörelsen är betydligt mindre än vår egen,
men tillför ett affärsnätverk i Storbritannien och Kanada som är
intressanta expansionsmarknader för oss. Serviceverksamhet är
säsongsbetonad varför det är viktigt för oss att också verka på
geografiska marknader med en annan säsongsvariation än den svenska"
säger Sten-Olof Andersson, chef för Studsviks affärsområde Service
och underhåll.

För ytterligare information kontakta:
Affärsområdeschef Sten-Olof Andersson, tfn 0155-22 15 20.