Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Studsvik avyttrar Stensand AB

Studsvik AB säljer det helägda dotterbolaget Stensand AB till Coor
Service Management. Försäljningen sker per 1 januari 2007 och
förutsätter K...

09:40 / 11 Dec Studsvik Press release

Studsvik ABs nomineringskommitté

I enlighet med beslut vid Studsvik ABs årsstämma den 25 april 2006,
meddelas härmed sammansättningen av bolagets nomineringskommitté.
Till l...

10:12 / 2 Nov Studsvik Press release

Studsvik reviderar utsikterna för 2006

Studsvik meddelar härmed att utsikterna för 2006 års resultat
justeras ned.
Den sammantagna bedömningen är att koncernens rörelseresultat 20...

08:29 / 14 Aug Studsvik Press release

Studsvik förvärvar amerikanska RACE

Studsvik har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i RACE
Holdings LLC med verksamhet inom hantering av radioaktivt avfall i
USA. Därm...

07:28 / 18 Apr Studsvik Press release