Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik levererar härdövervakningssystemet GARDEL till elva japanska kärnkraftreaktorer

08:38 / 4 October 2006 Studsvik Press release


Nuclear Engineering Limited (NEL), i Osaka Japan, har gett Studsvik i
uppdrag att leverera härdövervakningssystemet GARDEL för installation
i elva (11) tryckvattenreaktorer i Japan.

Ordern på Studsviks programvara GARDEL etablerar Studsviks teknik för
härdövervakning i Japan. NEL erbjuder konsulttjänster till den
japanska kärnkraftsindustrin och är sedan tidigare kund till Studsvik
och användare av Studsviks programvaror för bränsle- och
härdoptimering.

"Det här är en strategisk order, där Studsviks programvara för
härdöver-vakning, GARDEL, bevisat sin styrka på den hårt
konkurrensutsatta marknaden i Japan. Vi har tagit ordern i konkurrens
med de programvaror som erbjuds av bränsletillverkarna", säger Thomas
Smed, VD för Studsvik Scandpower.

Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin och världsledande inom området
programvaror för kärnkraftreaktorer. Studsviks programvaror används
av kärnkraftverk runt hela världen för härdberäkningar,
härdövervakning, bränsleanalys och uppföljning, samt i simulatorer.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Smed, VD Studsvik Scandpower, mobiltfn 076-869 72 70 eller
mobiltfn + 1 617 678 0486
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik AB, mobiltfn 070-967 7086


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Nordiska listan Stockholm, MidCap.