Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik avyttrar Stensand AB

09:40 / 11 December 2006 Studsvik Press release


Studsvik AB säljer det helägda dotterbolaget Stensand AB till Coor
Service Management. Försäljningen sker per 1 januari 2007 och
förutsätter Konkurrensverkets godkännande.

Stensand levererar breda servicelösningar med fokus på strålskydds-
och specialservicetjänster till kärnkraftindustrin och annan industri
med höga miljö- och säkerhetskrav. Den verksamhet som nu säljs har
200 anställda och omsätter cirka 130 MSEK. Verksamheten bedrivs
huvudsakligen i Sverige och har hittills ingått i Studsviks
affärsområde Service och underhåll.

"Studsvik gör kraftfulla satsningar inom avfallshantering samt
avveckling och rivning. Stensands tillväxtmöjligheter ligger utanför
dessa områden. Med nya ägare som har verksamhetsnära service som
kärnverksamhet, får Stensand goda möjligheter till en fortsatt
positiv utveckling. Affären är bra för alla parter - Coor kan
utveckla Stensand och vi kan fokusera på våra satsningsområden ",
kommenterar Magnus Groth, verkställande direktör och koncernchef i
Studsvik.

Studsvik behåller Stensands verksamhet inom persondosimetri.

Keystone Advisers har varit rådgivare till Studsvik i affären.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 86
Sten-Olof Andersson, Affärsutvecklare Studsvik AB, 0155-22 15 20

Frågor till Coor kan ställas till:
Staffan Ebenfelt, Affärsområdeschef, 08-553 959 95

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Nordiska Börsen Stockholm, MidCap.

Kort om Coor
Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service
management. Bolaget är specialiserat på att leda, utveckla och
effektivisera affärsstödjande servicefunktioner på kontor, i
produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet.
Bland kunderna kan nämnas Arcus, Asker kommune, Esbo Stad, Ericsson,
E.ON, Det Norske Veritas, DHL, Philips, Pfizer Health, SAAB, Scania,
Skanska, AB Volvo, Volvo Personvagnar och Landstinget i Östergötland.
Coor Service Management ingick tidigare i Skanska under namnet
Skanska FM men är nu ett fristående bolag ägt av det internationella
riskkapitalbolaget 3i. Bolaget har cirka 3 000 medarbetare främst i
Sverige, Danmark, Norge och Finland. Omsättningen uppgår till 460
miljoner Euro.