Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik tecknar sitt första avtal om större avvecklingsuppdrag i Storbritannien

08:27 / 25 July 2006 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat ett ramavtal för ett antal avvecklingsprojekt
vid Sellafieldanläggningen i nordvästra England. Ramavtalet med
huvudentreprenören British Nuclear Group gäller inledningsvis en
period om två år, med möjlighet till två års förlängning. Avtalet
förväntas generera en årlig intäkt på uppskattningsvis tio miljoner
brittiska pund.

Avvecklingen av Sellafieldanläggningen är Studsviks första större
avtal på den växande brittiska avvecklings- och avfallsmarknaden.
Avtalet förväntas generera en årlig försäljning motsvarande
uppskattningsvis tio miljoner brittiska pund. Projektet påbörjas
omedelbart och ger upphov till gradvis ökande intäkter från tredje
kvartalet 2006.

- Detta är en stor framgång för Studsvik på den snabbt växande
brittiska avvecklings- och rivningsmarknaden. Det visar vår
organisations innovationsförmåga och beslutsamhet ifråga om att
erbjuda värdefulla tjänster till kunden, British Nuclear Group och
deras uppdragsgivare Nuclear Decommissioning Authority (NDA), säger
Studsviks koncernchef Magnus Groth.

Det första i raden av projekt inom ramavtalet är rivningen av
instrument- och provtagningsanläggningen i B204, den ursprungliga
upparbetnings-anläggningen i Sellafield. Avlägsnandet av instrument-
och provtagnings-anläggningen ingår i en projektportfölj som för
närvarande är under utförande inom upparbetningsanläggningen och på
Sellafieldanläggningen i övrigt.

- Avtalet bekräftar att Studsviks kunnande och tjänsteutbud är i en
klass för sig på en konkurrensutsatt marknad, säger Mark Lyons, VD
för Studsvik UK Limited.

British Nuclear Group är huvudentreprenör under den brittiska
myndigheten för kärnkraftsavveckling, Nuclear Decommissioning
Authority (NDA) med ansvar för drift, underhåll och dekontaminering
vid Sellafieldanläggningen. Nuvarande och tidigare verksamhet vid
anläggningen omfattar energifram-ställning, avfallsupparbetning samt
avfallsförvaring och -hantering.

För ytterligare information, var god kontakta:

Magnus Groth, VD och koncernchef Studsvik, Tel: +46 (0)155 22 10 86
Mark Lyons, VD Studsvik UK Limited, Tel: +44 (0)191 482 7102

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.