Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik reviderar utsikterna för 2006

08:29 / 14 August 2006 Studsvik Press release


Studsvik meddelar härmed att utsikterna för 2006 års resultat
justeras ned.

Den sammantagna bedömningen är att koncernens rörelseresultat 2006
blir något lägre än 2005. De finansiella kostnaderna bedöms öka på
grund av valutakurseffekter, varför resultatet före skatt bedöms bli
lägre än före-gående år. Denna bedömning avviker från det uttalande
som gjordes i kommunikén för första kvartalet 2006, då koncernens
resultat före skatt 2006 bedömdes bli väl i nivå med 2005.

Med anledning av de justerade utsikterna för 2006 har bolagets
delårsrapport för andra kvartalet tidigarelagts och offentliggörs
idag.

Rapporten presenteras vid två telefonkonferenser under måndagen den
14 augusti, 10:00 och 15:00.

För att delta vänligen ring in på telefon 08-598 06 044.


För ytterligare information vänligen kontakta
Magnus Groth, verkställande direktör och koncernchef, tfn 0155 -22 10
86


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 400 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.