Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Valberedning i Studsvik

11:30 / 16 October 2007 Studsvik Press release


Inför årstämman 2008 har Studsviks valberedning följande
sammansättning:

Björn C Andersson, SHB fonder
Jan Barchan, Briban Invest (även styrelseledamot i Studsvik)
Anders Oscarsson, SEB fonder
Anders Ullberg, Studsviks styrelseordförande

Valberedningens uppgift är bland annat att ge förslag till årsstämman
beträffande styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden.

Årsstämma i Studsvik hålls den 22 april 2008.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Ullberg, Styrelseordförande Studsvik, tel 08-679 78 08 eller
070-632 63 71.
Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning,
Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX
Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.