Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik vinner order från Mitsubishi Heavy Industries på programvara för avancerad reaktortillämpning

15:28 / 27 December 2007 Studsvik Press release


Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) har valt Studsviks
programvara för härdövervakning, CMS, för att licensiera nya
avancerade reaktorer av ATMEA 1-typ. Sådana reaktorer väntas komma
att användas vid nybyggnation i hela världen.

Studsviks programvara CMS används idag i hela världen i en mängd
olika kärnkraftverk samt i tillämpningar såsom forskning och
säkerhetsanalys kring lättvattenreaktorer, så kallade LWR:s.

"Att MHI väljer vår programvara CMS är ett fint kvitto på vår
marknadsledande position," kommenterar Thomas Smed, chef för Studsvik
Scandpower.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Thomas Smed, chef för Studsvik Scandpower, tfn: +1-617 965 74 50
Jerry Ericsson, CFO och vice vd, Studsvik AB, tfn: +46-155-22 10 32

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Driftoptimering, Avveckling och
rivning samt Service och underhåll.

Inom affärsområdet Driftoptimering är Studsvik en ledande leverantör
av programvara och tjänster till den internationella
kärnkraftsindustrin, och världsledande inom utveckling och support av
leverantörsoberoende programvara och tjänster för bränsletester.
Studsviks programvara används i hela världen för härdövervakning,
uppföljning, laddningsberäkningar, realtidssimulering och beräkning
och analys av använt reaktorbränsle.

Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.

Kort om Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), med huvudkontor I Tokyo,
Japan,  är  en  av  världens  ledande  tillverkare  av  tunga
industrimaskiner med en omsättning 2006 på 3 068 miljarder yen
(enligt bokslut 31 mars 2007). MHI's breda utbud av produkter och
tjänster omfattar varv, kraftverk, kemiska fabriker, miljöutrustning,
stålkonstruktioner, maskintillverkning, flyg, raketteknik och system
för luftkonditionering.

För ytterligare  information,  vänligen  besök  MHI:s  hemsida:
www.mhi.co.jp