Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik får stort avvecklingsuppdrag i Storbritannien

10:01 / 23 April 2007 Studsvik Press release


Studsvik har fått ett stort avvecklingsuppdrag i brittiska
Sellafield. Uppdraget omfattar förprojektering och byggnation av en
avfallsanläggning. Den totala kontraktssumman uppgår till 14 miljoner
brittiska pund, ca 190 miljoner kronor under två år. Studsvik har
tecknat ett kontrakt avseende förprojekteringen uppgående till 2
miljoner brittiska pund, ca 30 miljoner kronor.
Förprojekteringsordern avser tre månaders inledande arbete i avvaktan
på att huvudkontraktet tecknas.

Studsvik har fått en inledande förprojekteringsorder av British
Nuclear Group, som är operatör av anläggningen i Sellafield. Kontrakt
avseende det kompletta uppdraget ska undertecknas i maj 2007. Den
totala kontraktssumman uppgår till 14 miljoner brittiska pund, ca 190
miljoner kronor under två år. Studsvik erhåller ordern under det
ramavtal som tidigare tecknats avseende Sellafield.

"Detta är en viktig framgång för Studsvik på den växande
avvecklingsmarknaden i Storbritannien. Att British Nuclear Group
lägger det här uppdraget på Studsvik innebär ett stort förtroende",
kommenterar Studsviks VD Magnus Groth.

"Det här uppdraget och våra övriga försäljningsframgångar i
Storbritannien ger en god tillväxt i Studsviks brittiska verksamhet"
säger Mark Lyons, VD för Studsvik UK Limited.

Studsvik ska bygga en ny anläggning där avfall som lagrats under
drygt 40 år skall bearbetas. Den nya anläggningen byggs ovanpå det
mellanlager där avfallet idag förvaras. Avfallet ska avlägsnas från
de nuvarande utrymmena och volymreduceras för att sedan packas i
kollin som medel- eller lågaktivt avfall.

British Nuclear Group är beställare av uppdraget i sin egenskap av
operatör av Sellafield med ansvar gentemot den brittiska myndigheten
Nuclear Decommissioning Authority (NDA) för drift, underhåll och
uppstädning av anläggningen i Sellafield. I Sellafield finns
anläggningar i drift och anläggningar som tagits ur drift för
produktion av kärnkraft, behandling och lagring av avfall samt
upparbetning av reaktorbränsle.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Groth, VD och koncernchef, tel: +46 155 22 10 86 eller +46 709
67 70 86
Mark Lyons, VD  Studsvik UK Ltd, tel: +44 191 482 7102 eller +44 7879
491 011


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering,
Avveckling och rivning, Driftoptimering samt Service och underhåll.
Studsvik har 1 200 anställda, dotterbolag i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Nordiska Börsen Stockholm, MidCap.