Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik förvärvar brittiska kärnteknikföretaget Alpha Engineering

08:41 / 6 August 2007 Studsvik Press release


Studsvik har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det
brittiska kärntekniska konsultföretaget Alpha Engineering. Bolaget
har 30 anställda och redovisade 2006 en omsättning om 1,5 miljoner
GBP. Bolaget kommer att bidra positivt till Studsviks resultat från
och med augusti 2007.

Förvärvet kompletterar Studviks erbjudande med ett antal
specialiserade kärntekniska tjänster inom ventilation och byggteknik.
Alpha Engineering har växt snabbt sedan starten för sju år sedan.
Bolaget betraktas idag som marknadsledare i sina nischer, med 30 högt
specialiserade och säkerhetsklassade anställda.

- Marknaden för kärntekniska tjänster är stark, och vi räknar med att
den nya verksamheten tillsammans med vår befintliga verksamhet i
Storbritannien kan fortsätta att växa snabbt med lönsamhet, säger
Mark Lyons, chef för Studsvik UK.

Alpha Engineering är etablerat i nordvästra England på strategiska
orter på den brittiska kärnkraftmarknaden. Därmed öppnar förvärvet
tillväxtmöjligheter för Studsvik både på avvecklingsmarknaden och hos
kärnkraftproducenterna i Storbritannien. Genom Studsviks
internationella närvaro kommer Alpha Engineerings specialiserade
tjänster även att marknadsföras internationellt.

Studsvik UK och Alpha Engineering har sedan tidigare ett väl
etablerat samarbete vilket nu fördjupas och vidareutvecklas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Groth, CEO och VD i Studsvik AB, tfn 0155 22 10 86.
Mark Lyons, VD i Studsvik UK Ltd, tfn + 44 191 482 7102,
eller GSM + 44 7879 491 011

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Driftoptimering, Avveckling och
rivning samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200 anställda,
dotterbolag i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX
Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.